Een moment geduld aub...
MENU

Inleiding

Dit is het Privacy Statement van ‘t Cursushuys. Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt ’t Cursushuys jouw persoonsgegevens alleen als dit nodig is.

’t Cursushuys acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij ‘t Curushuys veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. Waarom heeft ’t Cursushuys een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor jou op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven. Jouw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van je als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als je de website van ’t Cursushuys bezoekt, verstrek je ons persoonsgegevens. (bijv. als jij je opgeeft voor een cursus)

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die ’t Cursushuys van jou (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van inschrijven.

Van wie verwerkt ’t Cursushuys persoonsgegevens en wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Alleen de contactpersoon van de cursus verwerkt jouw gegevens en is verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking.

Waarvoor gebruikt ’t Cursushuys jouw persoonsgegevens?

De organisator van de cursus wil weten wie er naar een cursus komt.
De organisator van de cursus wil jou makkelijk kunnen bereiken.
De organisator wil bij calamiteiten jouw adres weten voor contact.

Hoe gaat ’t Cursushuys met jouw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Veilig

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treft ’t Cursushuys passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we jou dit zo snel mogelijk weten .

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere organisator van ‘t Cursushuysis heeft daarom de plicht tot geheimhouding.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

’t Cursushuys bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden,

Bezoek aan de website van ‘t Cursushuys

Als je onze website bezoekt, registreren we niet jouw IP-adres, bezoekgegevens en we hebben geen cookies. Indien je via de website contact met ons opneemt of zich registreert via de website, dan worden jouw gegevens verwerkt en doorgegeven aan de betreffende organisator van ’t Cursushuys.

Over dit Privacy Statement

’t Cursushuys kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op http://www.cursushuys.nl.

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: Contact@cursushuys.nl